نقطه ی ضعف سایت در چیست؟
(36.11%) 13
به روز شدن دیر
(36.11%) 13
کیفیت مطالب
(27.77%) 10
کیفیت قالب و سایت

تعداد شرکت کنندگان : 36